น๊อตกันคลายชนิดโลหะทั้งตัว
SLOTTED ROUND NUT
น๊อตล๊อกลูกปืนเพลา

AMECOIL Thread Insert

Self-Cutting Insert

Keylock Insert

Disc Spring

Safety Washer

Anti Vibration Washer

Clamp, T-Slot Bolt

Ball Plunger

Machine Elements

Fasteners

Tools

บริการซ่อมเกลียว
เครื่องฉีดพลาสติก

 

   

Copyright © 2007 BMPC Co., Ltd.  All Rights Reserved.