บริการซ่อมเกลียวเครื่องฉีดพลาสติก

 
บริการซ่อมเกลียวเครื่องฉีดพลาสติกทุกรุ่น ทุกขนาด
บริการเสริม
เจาะ , ต้าปเกลียวใหม่
แก้ไขน๊อตหักคา
ลดขนาดเกลียว
ถอดเปลี่ยน Thread Insert

Copyright © 2007 BMPC Co., Ltd.  All Rights Reserved.